Andrii Synytsia

 • Associate professor of sports-pedagogical disciplines
 • Faculty of Physical Education and Sport,
 • PhD in physical education and sport.

Research interests:
the problem of communication culture of future specialists in physical education.

Learning:
Ivano-Frankivsk College of Physical Education (1994-1997).
Lviv State University of Physical Culture Specialist: (1998-2001).
Master: (2005-2007).

Professional experience:
Physical Education teacher Kalush school I-III stages №2 with advanced study of the English language (1999- 2002)

 • Instructor of Physical Education FC “Kalush” (1997-2004)
  Precarpathian National University V.Stefanyk
  Assistant Professor: (2005-2008).
 • Teacher: (2008-2013).
  Assistant Professor: (2013 – to date)
  Football coach university them V.Stefanyk

 

Publication

 1. Синиця А.В. Концепція та принципи психологічного тренінгу розвитку емпатійності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту // А.В.Синиця, С.А.Бублик / Слобожанський науково – спортивний вісник [наук. – теорет.  журн. ] – Харків: ХДАФК, 2014.- № 3(41).С.97-100
 2. Синиця А.В. Рівень сформованості психофізичних якостей молодших школярів / А.В. Синиця, С.А. Бублик // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» К.: В-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 3(46) 14. С. 22-27.
 3. Синиця А.В. Аналіз стану дослідження проблеми спілкування вчителя фізичної культури та основні напрямки її вирішення / А.В. Синиця / Спортивна наука електронний вісник. ЛДУФК – 2014. м. Львів
 4. Синиця Андрій. Аналіз ефективності заходів щодо зменшення частоти травм під час занять футболом у студентів / А.В. Синиця // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Випуск 20. -2014. – с. 101-106.
 5. Синиця Андрій. Культура професійного спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання: емпіричний концепт /А.В. Синиця/ Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Випуск 20. -2014. – с. 96-100.
 6. Корекція рухового режиму школярів як засіб профілактики сезонних простудних захворювань: методичні рекомендації / Е.Й. Лапковський, Я. М. Яців, А.В. Синиця Б.П. Лісовський. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – 31 с.
 7. Яців Я.М. Корекція фізичної підготовленості осіб, які ведуть малорухомий спосіб життя засобами спортивної боротьби / Я.М. Яців, Е.Й. Лапковський, А.В. Синиця // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2016. – Випуск 24.
 8. Лапковський Е.Й. Вплив рівня добової рухової активності школярів старших класів на сезонну захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями / Е.Й. Лапковський, Я.М. Яців, А.В. Синиця // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2016. – Випуск 24.
 9. Синиця А.В., Попель С.Л., Крижанівська О.Ф., Жураківський В.М., Човган Р.Я., Дутчак У.М., Кліпич О.О., Кліпич Я.І., Князевич-Чорна Т.В., Земьска Н.О., Мельник І.В., Яців Я.М., Лапковський Е.Й., Луцький В.Я., Шовкова Н.І. Механізм тромбоцитарно-еритроцитарного гемостазу щурів різного віку за тривалої гіпокінезії. Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2017. – Vol. 8(2). – P. 135-146.
 10. Синиця А.В., Римик Р.В., Маланюк Л.Б., Синиця А.В., Лещак О.М., Римик В.Р. Педагогічні умови формування рівня рекреаційної активності студентів вищої школи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : збірник наукових праць. Київ, 2017. Вип. 5 К. С. 272–275.
 11. Синиця А.В., Яців Я.М., Лапковський Е.Й., Оцінка ефективності спортивної боротьби у процесі корекції фізичної підготовленості та функціонального стану осіб, які ведуть малорухомий спосіб життя. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2017. Вип. 27-28. С. 356-362.
 12. Р.В. Римик, Л.Б. Маланюк, А.В. Синиця. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів коледжу. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді» Львів, 2018. С. 65 – 71
 13. Гаврилова Н.В., Лапковський Е.Й., Яців Я.М., Попель С.Л., Синиця А.В. Морфологічні зміни букальних епітеліоцитів та еритроцитів у студентів з різним рівнем рівнем соматичного здоров‘я і загальної фізичної витривалості Н.В. Гаврилова, Е.Й. Лапковський, Я.М. Яців, С.Л. Попель, А.В. Синиця // Світ медицини та біології 2(64) Полтава 2018. С. 24-28.3.
 14. Римик Р.В. Маланюк Л.Б., Синиця А.В., Партан Р.М. Фізична підготовленість студентів педагогічного інституту ПНУ. Матеріали четвертого регіонального науково-методичного семінару «Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту».Тернопіль : В-во СМТ «Тайп». 2018. С.132‑136.
 15. Римик Р.В., Маланюк Л.Б., Синиця А.В., Партан Р.М., Ступницький В. Оптимізація прикладної фізичної і психофізіологічної підготовки учнів закладів професійно-технічної освіти. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019. Випуск 32.С. 108-113.

 

Contacts: siniciaav7@gmail.com