Інформаційний пакет ЄКТС (освітні програми та курси)

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

Освітні програми

Освітня програма (ОР бакалавр)

Освітня програма (ОР магістр)

 

Навчальні дисципліни та курси (включаючи дисципліни вільного вибору студента)

ОР бакалавр

ОР магістр