Програмові вимоги до іспитів та заліків

Спеціальність 017 фізична культура і спорт

ОР бакалавр

 

ОР магістр